loop in js

عبارات شرطی و حلقه ها در جاوا اسکریپت

ساختار های شرطی شامل یک عبارت شرطی و یک سری عملیات در نظر گرفته شده در ازای برقراری آن شرط می باشد که اگر شرط گذاشته شده برقرار شود عملیات مورد نظر انجام می پذیرد و در غیر این صورت آن عملیات نادیده گرفته می شود. این ساختار ها در برنامه نویسی برای کنترل روند اجرای برنامه استفاده می شوند .

آنچه در این مقاله می خوانید ...

 

عبارات شرطی در js

1. (عبارت شرطی) if : در این ساختار واژه if را نوشته و درون پرانتز شرط مورد نظر خود را قرا می دهید، سپس عملیاتی که می خواهید در صورت برقراری شرط انجام شود را به صورت زیر می نویسید:

 • if(Condition){
 • عملیاتی که باید انجام پذیرد ;
 • }

2. else (عبارت شرطی) if : در این ساختار واژه if را نوشته و درون پرانتز شرط مورد نظر خود را قرا می دهید، سپس عملیاتی که می خواهید در صورت برقراری شرط انجام شود را نوشته و پس از نوشتن واژه else عملیاتی را می نویسید که اگر شرط نقض شود مایل به انجام آن هستید، به صورت زیر :

 • if(Condition){
 • عملیات مورد نظر در صورت صحیح بودن شرط ;
 • }else{
 • عملیات مورد نظر در صورت غلط بودن شرط ;
 • }
 • if(Condition1){
 • عملیات مورد نظر در صورت صحیح بودن شرط اول ;
 • }else if(Condition2){
 • عملیات مورد نظر در صورت صحیح بودن شرط دوم ;
 • }else{
 • عملیات مورد نظر در صورت غلط بودن شرط ها ;
 • }

3. (شرط مورد بررسی) switch : این ساختار برای مقایسه یک شرط بین چندین مقدار استفاده می گردد و می توان به جای استفاده از چند if از switch استفاده نمود. در زیر طریقه استفاده از آن را مشاهده می کنید :

 • switch (n) {
 • case n1:
 • گردد (n=n1) عملیاتی که باید صورت پذیرد اگر ;
 • break;
 • case n2:
 • گردد (n=n2) عملیاتی که باید صورت پذیرد اگر ;
 • break;
 • // موارد دیگر
 • default:
 • عملیاتی که به صورت پیش فرض باید صورت پذیرد اگر هیچ یک از موارد فوق مقدار درست را بر نگرداند ;
 • }

حلقه در js

در برنامه نویسی گاهی نیازمند آن هستیم که یک عملیات را چندین بار انجام دهیم یا به عبارت دیگر زمانی، نیاز به تکرار یک عملیات می باشد. در این موارد برای راحتی کار و کاهش کدهای برنامه از حلقه ها استفاده می کنیم. در زیر برخی از حلقه های مورد استفاده در javascript را مشاهده می کنید :

حلقه while : تا زمانی که شرط برقرار باشد دستورات را انجام می دهد :

 • while(Condition){
 • عملیات مورد نظر در صورت صحیح بودن شرط ;
 • }

توجه همواره در حلقه ها باید دستوری وجود داشته باشد که باعث عدم برقراری شرط حلقه گردد در غیر این صورت حلقه بی نهایت رخ داده، که اصطلاحا گویند برنامه درلوپ افتاده است .

حلقه do…while : بسیار مشابه به حلقه while بوده با این تفاوت که ابتدا یکبار دستورات اجرا شده و سپس شرط حلقه بررسی می گردد :

 • do {
 • عملیات مورد نظر در صورت صحیح بودن یا نبودن شرط ;
 • } while (Condition);

حلقه for : ساختار این حلقه به صورت زیر بوده و از چهار بخش تشکیل شده : مقدار اولیه شمارنده ، شرط حلقه ، گام های شمارش و دستوراتی که می بایست در این حلقه مکررا اجرا شوند .

 • for ( init counter ; condition ; increment counter ) {
 • عملیات مورد نظر در صورت صحیح بودن شرط ;
 • }

دو دستور دیگر که درون حلقه ها استفاده می شوند عبارتند از :

Break : از دستور break برای خروج از حلقه و قطع اجرای آن استفاده می شود.

Continue : از این دستور برای جلوگیری از اجرای یک دور حلقه استفاده می شود . هر گاه در یک حلقه به دستور continue برسیم، حلقه به دور بعدی می رود و ادامه ی دور کنونی را اجرا نمی کند .

همچنین بخوانید...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *