عبارات شرطی و حلقه ها در php

عبارات شرطی و حلقه ها در php

عبارات شرطی در  php

عبارات شرطی در php به مانند تمام زبان های برنامه نویسی ساختار های شرطی شامل یک عبارت شرطی و یک سری عملیات در نظر گرفته شده در ازای برقراری آن شرط می باشند که اگر شرط گذاشته شده برقرار باشد عملیات مورد نظر انجام و در غیر این صورت آن عملیات نادیده گرفته می شود. این ساختار ها در برنامه نویسی برای کنترل روند اجرای برنامه استفاده می شوند.

آنچه در این مقاله می خوانید ...

عبارات شرطی

1. (عبارت شرطی) if : در این ساختار ابتدا واژه if را نوشته و درون پرانتز شرط مورد نظر خود را قرا می دهیم، سپس عملیاتی که می خواهید در صورت برقراری شرط انجام شود را درون {عملیات} قرار می دهیم :

 • if(Condition){
 • عملیاتی که در صورت صحیح بودن شرط باید انجام شود;
 • }

2. else (عبارت شرطی) if : در این ساختار واژه if را نوشته و درون پرانتز شرط مورد نظر خود را قرا می دهیم، سپس عملیاتی که می خواهید در صورت برقراری شرط انجام شود را نوشته و پس از نوشتن واژه else عملیاتی را می نویسید که اگر شرط نقض شود مایل به انجام آن هستید، به صورت زیر :

 • if(Condition){
 • عملیات مورد نظر در صورت صحیح بودن شرط ;
 • }else{
 • عملیات مورد نظر در صورت غلط بودن شرط ;
 • }
 • if(Condition1){
 • عملیات مورد نظر در صورت صحیح بودن شرط اول ;
 • }elseif(Condition2){
 • عملیات مورد نظر در صورت صحیح بودن شرط دوم ;
 • }else{
 • عملیات مورد نظر در صورت غلط بودن شرط ها ;
 • }

3. : ? (عبارت شرطی) : عملکردی مشابه با if else دارد ولی با ظاهری متفاوت، اینگونه که پس از نوشتن شرط درون پرانتز علامت ؟ را قرار داده ابتدا عملیاتی درجهت صحیح بودن شرط و پس از علامت : عملیاتی در جهت نادرست بودن شرط را قرار می دهیم :

 • (Condition) ?  انجام عملیات در صورت نادرست بودن شرط  : انجام عملیات در صورت صحیح بودن شرط ;

4. (شرط مورد بررسی) switch : این ساختار برای مقایسه یک شرط بین چندین مقدار استفاده می گردد و می توان به جای استفاده از چند if از switch استفاده نمود. در زیر طریقه استفاده از آن را مشاهده می کنید :

 • switch (n) {
 • case n1:
 • گردد (n=n1) عملیاتی که باید صورت پذیرد اگر ;
 • break;
 • case n2:
 • گردد (n=n2) عملیاتی که باید صورت پذیرد اگر ;
 • break;
 • // موارد دیگر
 • default:
 • عملیاتی که به صورت پیش فرض باید صورت پذیرد اگر هیچ یک از موارد فوق مقدار درست را بر نگرداند ;
 • }

حلقه ها در php

در برنامه نویسی گاهی نیازمند آن هستیم که یک عملیات را چندین بار انجام دهیم یا به عبارت دیگر زمانی، نیاز به تکرار یک عملیات می باشد. در این موارد برای راحتی کار و کاهش کدهای برنامه از حلقه ها استفاده می کنیم. در زیر برخی از حلقه های مورد استفاده در php را مشاهده می کنید :

حلقه while : تا زمانی که شرط برقرار باشد دستورات را انجام می دهد :

 • while(Condition){
 • عملیات مورد نظر در صورت صحیح بودن شرط انجام می گردد;
 • }

توجه همواره در حلقه ها باید دستوری وجود داشته باشد که باعث عدم برقراری شرط حلقه گردد در غیر این صورت حلقه بی نهایت رخ داده، که اصطلاحا گویند برنامه درلوپ افتاده است .

حلقه do…while : بسیار مشابه به حلقه while بوده با این تفاوت که ابتدا یکبار دستورات اجرا شده و سپس شرط حلقه بررسی می گردد :

 • do {
 • عملیات مورد نظر در صورت صحیح بودن یا نبودن شرط در اولین نوبت اجرا می گردد ;
 • } while (Condition);

حلقه for : ساختار این حلقه به صورت زیر بوده و از چهار بخش تشکیل شده : مقدار اولیه شمارنده ، شرط حلقه ، گام های شمارش و دستوراتی که می بایست در این حلقه مکررا اجرا شوند .

 • for ( init counter ; condition ; increment counter ) {
 • عملیات مورد نظر در صورت صحیح بودن شرط ;
 • }

حلقه foreach : حلقه ایست برای پیمایش آرایه ها و اشیاء چند عضوی و در واقع این حلقه به ازای هر عضو آرایه یکبار اجرا می گردد. ساختار حلقه foreach به دو صورت زیر قابل استفاده می باشد :

 • foreach ($array as $value) {
 • // code to be executed;
 • }
 • foreach ($array as $key => $value) {
 • // code to be executed;
 • }

توجه در این حلقه array$ اشاره به یک متغیر آرایه ای می باشد که می خواهیم بر روی مقادیر (value$) آن پیمایش کنیم . حال اگر بخواهیم اندیس های آن آرایه را نیز داشته باشیم از حالت دوم استفاده می کنیم که key$ به مقدار اندیس ها در آرایه array$ اشاره می کند.

دو دستور دیگر که درون حلقه ها استفاده می شوند عبارتند از :

Break : از دستور break برای خروج از حلقه و قطع اجرای آن استفاده می شود.

Continue : از این دستور برای جلوگیری از اجرای یک دور حلقه استفاده می شود . هر گاه در یک حلقه به دستور continue برسیم، حلقه به دور بعدی می رود و ادامه ی دور کنونی را اجرا نمی کند .

عبارات شرطی در php

همچنین بخوانید...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *