svg در طراحی وب سایت

1396/12/15رضا

 آشنایی با SVG: در تهیه و ذخیره فایل های تصویری، فرمت های زیادی مانند .jpg_.png_.tft و … وجود دارند، اما در یک طبقه بندی دیگر فایل های تصویری

1:29 3987 بار