دستورات جاوا اسکریپت

2019/07/01رضا

در این قسمت از آموزش می خواهیم با Syntax یا نحوه نگارش و قرارگیری کلمات و عبارات به صورت درست در جاوا اسکریپت آشنا شویم. اگر تا به

1:26 780 بار