آموزش

Css
2019/06/01رضا

CSS مخفف (Cascading Style Sheets) به معنی (برگه‌های آبشاری) است. آبشاری بودن برگه‌های CSS به این معنی است که استایل یا هر چیزی که به یک برگه CSS

زمان مطالعه1:6تعداد بازدید 1048 بار
2019/05/30رضا

در آموزش html خواهید دید که html یک زبان برنامه نویسی نیست، بلکه زبانی برای نشانه گذاری ابر متن ها است. در حقیقت Html برای مجزا کردن محتوا

زمان مطالعه1:35تعداد بازدید 2760 بار