آموزش

Css
1398/03/11رضا

CSS مخفف (Cascading Style Sheets) به معنی (برگه‌های آبشاری) است. آبشاری بودن برگه‌های CSS به این معنی است که استایل یا هر چیزی که به یک برگه CSS

زمان مطالعه1:6تعداد بازدید 3481 بار
1398/03/09رضا

در آموزش html خواهید دید که html یک زبان برنامه نویسی نیست، بلکه زبانی برای نشانه گذاری ابر متن ها است. در حقیقت Html برای مجزا کردن محتوا

زمان مطالعه1:35تعداد بازدید 6368 بار