status-code

کدهای وضعیت HTTP و معنی خطاهای سرور

معنی خطاهای سرور و کدهای وضعیت http :

خطاهای نام آشنایی مانند خطای 404 و خطای 503 برای همه وب مستران شناخته شده هستند. هنگامی که از پروتکل HTTP برای وب گردی استفاده می کنیم، مرورگر ما و سرور یک سری اطلاعات با یکدیگر رد و بدل می کنند که این اطلاعات در قالب کدهای سرور ارائه می شوند، این کد ها را کنسرسیوم ها و بنیاد های وب استاندارد سازی کرده اند. به این کد ها در اصطلاح کدهای وضعیت http یا خطاهای سرور و یا http response status codes می گویند.

آنچه در این مقاله می خوانید ...
معنی خطاهای سرور و کدهای وضعیت http :! کدهای خطای 100(information):! کد خطای 101 (در حال تعویض پروتکل) :! کد خطای 102 (در حال پردازش) :! کدهای خطا 200 (success):! کد خطای 201 (ساخته شده)! کد خطای 202 (موافقت شده):! کد خطای 203 (اطلاعات غیر معتبر ):! کد خطای 204 (پاسخ بدون محتوا):! کد خطای 205 (بازنشانی محتوا):! کد خطای 206 (محتوای جزئی):! کدهای خطا 300 (multiple choices):! کد خطای 301 (انتقال همیشگی):! کد خطای 302 (پیدا شده):! کد خطای 303 (دیدن منبعی دیگر):! کد خطای 304 (بدون تغییر):! کد خطای 305 (استفاده از پروکسی):! کد خطای 306 (تعویض پروکسی):! کد خطای 307 (انتقال موقت):! کدهای خطا 400 (bad request):! کد خطای 401 (دسترسی نا معتبر):! کد خطای 402 (نیاز به پرداخت):! کد خطای 403 (دسترسی غیر مجاز):! کد خطای 404 (منبع درخواستی پیدا نشد):! کد خطای 405 (متد غیر مجاز):! کد خطای 406 (غیر قابل قبول):! کد خطای 407 (نیاز به مجوز پروکسی):! کد خطای 408 (پایان حداکثر زمان درخواست) :! کد خطای 409 (تعارض):! کد خطای 410 (محذوف):! کد خطای 411 (عدم ارسال طول درخواست):! کد خطای 412 (پیش شرط رد شده):! کد خطای 413 (درخواست خیلی طولانی):! کد خطای 414 (آدرس وب خیلی طولانی):! کد خطای 415 (فرمت پشتیبانی نشده):! کد خطای 416 (حد درخواستی غیر اقناع کننده):! کد خطای 417 (انتظارات رد شده):! کدهای خطا 500 (server error):! کد خطای 501 (تکمیل نشده):! کد خطای 502 (دروازه میانجی):! کد خطای 503 (سرویس خارج از دسترس):! کد خطای 504 (پایان حداکثر زمان دروازه میانجی):! کد خطای 505 (نسخه HTTP پشتیبانی نمی شود):!

معنی خطاهای سرور

همینطور که در عکس مشاهده می کنید، کدهای وضعیت HTTP یا خطاهای سرور به 5 دسته کلی تقسیم می شوند:

کدهای خطای 100(information):

این سری از کدهای وضعیت http  یا کد خطای سرور برای اطلاعات نقل و انتقال فایل به سرور به کار می رود.

کد خطای 101 (در حال تعویض پروتکل) :

مرورگر به سرور درخواست تعویض پروتکل‌ها را داده و سرور در حال تأیید کردن آن است.

کد خطای 102 (در حال پردازش) :

بعد از در خواست های مختلف مرورگر به سرور که هر کدام نیاز به پردازش جداگانه دارند، سرور کد 102 را به مرورگر بر می گرداند که در طول پردازش ارتباط مرورگر با سرور قطع نشود.

کدهای خطا 200 (success):

این سری از کدهای وضعیت http برای موفقیت در دریافت و پردازش و پاسخ دادن سرور به کار می روند.

کد خطای 201 (ساخته شده)

به معنی دریافت موفقیت آمیز درخواست مرورگر و ساخته شدن یک دیتا جدید در سرور است.

کد خطای 202 (موافقت شده):

به معنی موافقت با درخواست واسط کاربری است، اما به علیت اینکه پردازش عملیات به طور کامل صورت نگرفته ممکن است تقاضای مرورگر کامل شده یا رد شود.

کد خطای 203 (اطلاعات غیر معتبر ):

اطلاعات ارسالی (از سمت مرورگر) از یک منبع غیر معتبر است .

کد خطای 204 (پاسخ بدون محتوا):

این کد در صورتی از سمت سرور ارسال می شود که تغییری در لینک مورد نظر رخ نداده باشد.

کد خطای 205 (بازنشانی محتوا):

مانند کد 204 از سمت سرور محتوایی ارسال نمی گردد اما در سمت مرورگر اطلاعاتی تغییر می کند.

کد خطای 206 (محتوای جزئی):

در صورتی که سرور از این قابلیت پشتیبانی کند مرورگر قادر خواهد بود اطلاعات مورد نیاز کاربر را به صورت چند بخشی حتی پس از قطع ارتباط  و ارتباط مجدد دریافت نماید.

کدهای خطا 300 (multiple choices):

کد 300 برای مواقعی است که سرور در پاسخ به درخواست واسط کاربری، چند منبع مختلف را پیشنهاد می دهد (مثلا یک فایل با فرمت های مختلف) و انتخاب یک url را به عهده مرورگر کاربر می گذارد، عمل انتخاب نیز معمولا یا به صورت خودکار انجام می شود یا اینکه سرور یکی از url ها را به عنوان پیش فرض برگزیده و همراه پاسخ خود ارسال می کند.

کد خطای 301 (انتقال همیشگی):

301 انتقال همیشگی یک آدرس وب سایت، به آدرسی دیگر!

کد خطای 302 (پیدا شده):

302 به این معنی است که دیتای درخواستی یافت شده، اما مرورگر باید موقتا به آدرس دیگری منتقل شود.

کد خطای 303 (دیدن منبعی دیگر):

مانند کد 302 عمل می کند اما از طریق متد GET.

کد خطای 304 (بدون تغییر):

مرورگر هنگام درخواست یک دیتا اطلاعات آن را نیز درخواست می نماید . در صورتی که تغییراتی در دیتا صورت نگرفته باشد این کد بر می گردد.

کد خطای 305 (استفاده از پروکسی):

سرور برای دسترسی به منبع درخواستی باید از یک پروکسی استفاده کند.

کد خطای 306 (تعویض پروکسی):

مشابه کد 305 و مربوط به درخواست تغییر پروکسی است .

کد خطای 307 (انتقال موقت):

مشابه کد 302 و 303 بوده با این تفاوت که کاربر باید این انتقال را تایید نماید.

کدهای خطا 400 (bad request):

کد 400 به دلیل درک نشدن شیوه نگارش درخواست واسط کاربری از سرور رخ می دهد، در این حالت مفهوم تقاضای کاربر برای سرور روشن نیست و درخواست قابل پردازش نمی باشد، این خطا ممکن است به دلایل دیگر، از جمله نقص در انتقال داده ها (به فرض به دلیل قطع یا افت سرعت ارتباط) نیز رخ دهد.

کد خطای 401 (دسترسی نا معتبر):

دیتای درخواستی به صورت کامل محدود نگردیده اما برای دسترسی به آن نیازمند تایید اعتبار است.

کد خطای 402 (نیاز به پرداخت):

هدف از تعریف آن مربوط به حساب های کاربری است که نیاز به پرداخت وجه دارند، البته در عمل تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است و از کد 402 استفاده چندانی نمی شود.

کد خطای 403 (دسترسی غیر مجاز):

زمانی که مرورگر درخواست منبعی را از سرور دارد که دسترسی به آن برای همه کاربران محدود شده است .

کد خطای 404 (منبع درخواستی پیدا نشد):

خطای 404 در مواقعی رخ می دهد که واسط کاربری تقاضای منبعی را دارد که موجود نبوده یا حذف شده است.

در این حالت صفحه مربوط به خطای 404 نمایش داده می شود.

کد خطای 405 (متد غیر مجاز):

متد استفاده شده برای درخواست دیتا از سرور غیر مجاز می باشد.

کد خطای 406 (غیر قابل قبول):

این خطا به دلیل وجود کاراکترهای غیر استاندارد در درخواست ارسالی رخ می دهد.

کد خطای 407 (نیاز به مجوز پروکسی):

مشابه 401 بوده با این تفاوت که در اینجا واسط کاربری باید از طریق پروکسی اعتبار خود را اثبات کند.

کد خطای 408 (پایان حداکثر زمان درخواست) :

زمانی رخ می دهد که سرور در انتظار درخواست واسط کاربری بوده اما هیچ پاسخی در زمان استاندارد دریافت نمی کند.

کد خطای 409 (تعارض):

تداخل در درخواست های مرورگر به سرور .

کد خطای 410 (محذوف):

به معنی حذف همیشگی منبع درخواستی از سرور است .

کد خطای 411 (عدم ارسال طول درخواست):

عدم پاسخ سرور به درخواست مرورگر به دلیل عدم ارسال طول درخواست.

کد خطای 412 (پیش شرط رد شده):

دیتای مورد نظر از طریق موارد درخواست شده مرورگر قابل دسترسی نمی باشد.

کد خطای 413 (درخواست خیلی طولانی):

در حالتی رخ می دهد که طول رشته درخواست ارسالی، بیش از حد توان و انتظار سرور است.

کد خطای 414 (آدرس وب خیلی طولانی):

به دلیل طولانی بودن آدرس وب سایت سرور قادر به پردازش آن نمی باشد.

کد خطای 415 (فرمت پشتیبانی نشده):

فرمت دیتای ارسال شده توسط سرور پشتیبانی نمی گردد.

کد خطای 416 (حد درخواستی غیر اقناع کننده):

ارسال درخواست قسمتی از یک دیتا که در حال حاضر در سرور وجود ندارد.

کد خطای 417 (انتظارات رد شده):

به معنی این است که سربرگ های HTTP ارسالی واسط کاربری با انتظارات و موارد مورد نیاز سرور همخوانی ندارد.

کدهای خطا 500 (server error):

کدهای وضعیت http سری 500 به معنی نقص داخلی سرور است، با این حال سرور در مجموع سالم بوده و احتمالا به طور موقت در حال انجام به روزرسانی یا تغییراتی است و در ساعات آینده مشکل رفع خواهد شد.

کد خطای 501 (تکمیل نشده):

سرور قادر به پردازش درخواست مرورگر نیست.

کد خطای 502 (دروازه میانجی):

این خطا به دلیل عدم دریافت پاسخ از سرور بالادست رخ می دهد.

کد خطای 503 (سرویس خارج از دسترس):

خطای 503 بدلیل ترافیک زیاد یا انجام بروزرسانی سرور رخ می دهد.

همچنین خطای 503 می تواند به دلیل حملات به وب سرور با وب سایت باشد.

کد خطای 504 (پایان حداکثر زمان دروازه میانجی):

سرور قادر به دریافت پاسخ از سرورهای بالا دست در حداکثر زمان مجاز نیست.

کد خطای 505 (نسخه HTTP پشتیبانی نمی شود):

پشتیبانی نشدن نسخه HTTP توسط سرور.

همچنین بخوانید...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *