تگ های نوشتاری و فرمت در Html

2019/06/19رضا

همان طور که قبلا هم گفتیم برای اینکه مرورگر بتواند سند html را به درستی نمایش دهد می بایست از عناصر مخصوص برای هر نوع از اطلاعات، که

2:4 731 بار