ریدایرکت 301

 

ریدایرکت چیست؟

redirect روشی است برای انتقال کاربران و موتورهای جستجو به آدرس  URL جدید و غیر از آدرس صفحه‌ی قدیمی یا به بیان ساده تر کمک می کند به کاربران تا به صورت خودکار به آدرس های جدید منتقل شوند. ادامه مطلب