قانون keyframes@ در css3

1398/04/09رضا

در css3 ویژگی به نام animation اضافه شده است که شما با استفاده از آن قادر به ساخت تصاویر متحرک و انیمیشن های ساده برای المان های مختلف

2:2 2720 بار