افزونه فلامینگو

 

ذخیره سازی پیامهای فرم تماس7با افزونه فلامینگو

فلامینگو یک افزونه ذخیره سازی پیام است،که به صورت اختصاصی برای فرم تماس۷ ساخته شده است.

همان طور که میدانید افزونه فرم تماس۷ یکی از محبوبترین افزونه ها در زمینه ساخت انواع فرم تماس می باشد. ادامه مطلب