آموزش CSS

 

     موارد تشکیل دهنده css

CSS زبانی است که توسط آن قادر خواهید بود تا سبک نمایش صفحات وب سایت را تعریف کرده و آن سبک را به صفحات مورد نیازتان اعمال نمایید. ادامه مطلب