ساخت اسلایدر با js

1398/04/13رضا

یکی از مواردی که می توان با استفاده از java script ایجاد نمود، متحرک سازی عناصر می باشد. همانطور که قبلا نیز به آن اشاره کردیم به غیر

2:54 1035 بار