box-model-standard
1398/04/04رضا

در طراحی صفحات وب اولین ویژگی هایی که برای یک عنصر در نظر گرفته میشه تا بتوان به کمک آنها و راههای چیدمان سند html را سبک دهی

زمان مطالعه1:46تعداد بازدید 5 بار
flexbox or grid
رضا

در دنیای HTML و CSS که نمایش محتوا را به عهده دارند همیشه یک موضوع, سختی و پیچیدگی خاص خود را داشته و آن هم صفحه آرایی می

زمان مطالعه4:26تعداد بازدید 8 بار
موقعیت دهی عناصر
1398/04/03رضا

قسمت های یک سند html را می توان به مانند قطعات یک پازل ابتدا ساخت و در ادامه در جای مورد نظر قرار داد که این کار با

زمان مطالعه1:56تعداد بازدید 13 بار
css-float
1398/04/02رضا

قبل از توضیح چیدمان با مالکیت شناور یا float می خواهیم در مورد نوع نمایش عناصر html مطلب مهمی را بررسی نماییم. عناصر در html به اشکال زیادی

زمان مطالعه2:21تعداد بازدید 16 بار
زیبا سازی جداول
رضا

شما می توانید با قرار دادن یک جدول در هر قسمت از html آن قسمت را بخش بندی کنید. چیدمان با استفاده از جدول گذاری روشی منسوخ شده

زمان مطالعه0:51تعداد بازدید 23 بار
قسمت بندی html
1398/04/01رضا

پس از آنکه یک المان یا عنصر انتخاب نمودید حال نوبت آن رسیده ابتدا آن عنصر را در مکانی که برایش در نظر گرفته اید قرار دهید. بخش

زمان مطالعه1:55تعداد بازدید 16 بار
انتخاب گرها selector
رضا

فراخوانی، صدازدن و یا انتخاب عناصر html مهم ترین قسمت در زمان نوشتن css می باشد، چرا که باید برای استایل دادن به عناصر html ابتدا آن ها

زمان مطالعه1:33تعداد بازدید 16 بار
Css
1398/03/11رضا

css چیست؟ CSS مخفف (Cascading Style Sheets) به معنی (برگه‌های آبشاری) است. آبشاری بودن برگه‌های CSS به این معنی است که استایل یا هر چیزی که به یک

زمان مطالعه1:4تعداد بازدید 117 بار