عبارات شرطی

ساختار های شرطی در php

ساختار های شرطی شامل یک عبارت شرطی و یک سری عملیات در نظر گرفته شده در ازای برقراری آن شرط می باشد که اگر شرط گذاشته شده برقرار شود عملیات مورد نظر انجام می پذیرد و در غیر این صورت آن عملیات نادیده گرفته می شود. این ساختار ها در برنامه نویسی برای کنترل روند اجرای برنامه استفاده می شوند .

ساختار های شرطی در php به اشکال زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

1. (عبارت شرطی) if : در این ساختار واژه if را نوشته و درون پرانتز شرط مورد نظر خود را قرا می دهید، سپس عملیاتی که می خواهید در صورت برقراری شرط انجام شود را به صورت زیر می نویسید:

if(Condition){
عملیاتی که باید انجام پذیرد ;
}

2. else (عبارت شرطی) if : در این ساختار واژه if را نوشته و درون پرانتز شرط مورد نظر خود را قرا می دهید، سپس عملیاتی که می خواهید در صورت برقراری شرط انجام شود را نوشته و پس از نوشتن واژه else عملیاتی را می نویسید که اگر شرط نقض شود مایل به انجام آن هستید، به صورت زیر :

if(Condition){
عملیات مورد نظر در صورت صحیح بودن شرط ;
}else{
عملیات مورد نظر در صورت غلط بودن شرط ;
}

3. : ? (عبارت شرطی) : عملکردی مشابه با if else دارد ولی با ظاهری متفاوت، اینگونه که پس از نوشتن شرط درون پرانتز علامت ؟ را قرار داده ابتدا عملیاتی درجهت صحیح بودن شرط و پس از علامت : عملیاتی در جهت نادرست بودن شرط را قرار می دهیم :

(Condition) ?  انجام عملیات در صورت نادرست بودن شرط  : انجام عملیات در صورت صحیح بودن شرط ;

4. (شرط مورد بررسی) switch : این ساختار برای مقایسه یک شرط بین چندین مقدار استفاده می گردد و می توان به جای استفاده از چند if از switch استفاده نمود. در زیر طریقه استفاده از آن را مشاهده می کنید :

switch (n) {
case n1:
گردد (n=n1) عملیاتی که باید صورت پذیرد اگر ;
break;
case n2:
گردد (n=n2) عملیاتی که باید صورت پذیرد اگر ;
break;
// another cases …
default:
عملیاتی که به صورت پیش فرض باید صورت پذیرد اگر هیچ یک از موارد فوق مقدار درست را بر نگرداند ;
}

 

صفحه بعدیصفحه قبلی

 

تاریخ آخرین بروز رسانی: 2018/11/18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *